Blueimp 論壇首頁


列印 2020/5/29 上午 08:41:54

文章作者 yx66739552008/9/17 下午 10:45:57
Re: 小綠綠褔音
 
 
 
 
 
請問32級可以穿紫裝嗎???

甲洨啦~

孤陋寡聞
30級有一把紫色法杖 ++++》喬丹法杖
去買來用好了

啃...還真的有哦!!!!!
來源:掉落 法庫雷斯特領主 阿拉希高地 <26,64>

我剛好要到阿拉希解任務ㄝ...


你還是買來用好了...
因為除了荊棘谷以外...阿拉希跟南海鎮是野外戰場...
很多人會在這裡打架...
別說是刷法杖..你能在哪裡安心解任務都很難....
----------------------------------------
快樂,快了!