Blueimp 論壇首頁


列印 2020/11/24 上午 01:13:41

文章作者 Eddie2008/3/14 下午 02:14:39
Re: 無敵的潘佐爾(黑石深淵)
 
confused 說真的...我不太了解這張圖有什麼玄機...大人可否指點一二

我只是把在逛街時遇到的稀有怪給拍照留念而已...
下次若有人遇到的話, 麻煩幫忙補充一下這些怪掉了什麼好東西...
----------------------------------------