Blueimp 論壇首頁


列印 2020/7/6 下午 09:23:03

文章作者 Eddie2006/6/7 下午 07:43:33
『術士』關於鬼霧套裝的出處
鬼霧面具 => 通靈院長 加丁
鬼霧襯肩 => 通靈分身王 詹迪斯.巴羅夫
鬼霧長袍 => 黑上將軍 達基薩斯
鬼霧護腕 => 黑上 路上
鬼霧手套 => 通靈 路上
鬼霧腰帶 => 斯坦 路上
鬼霧護腿 => 斯坦 瑞文戴爾男爵
鬼霧便鞋 => 斯坦 安娜絲塔麗男爵夫人
----------------------------------------